Nové základné úlohy

Termín "Základné úlohy" sú jednotlivá kategória a obsahuje jednorazové úlohy, ktoré môže každý VIP Člen splniť iba jeden krát. Pripravili sme si pre Vás 2 nové, ktoré môžete využiť pre získanie odmeny, ak ich správne splníte a uplatníte si kód.

Pri týchto úlohach je princíp rovnaký, ako pri Room Master [Level 1] tak aj pri Room Master [Level 2]. Obsahom prvej úlohy je prenajať si naraz v 5 kategóriach blogov 2 miestnosti a následne je potreba uplatniť si kód pre získanie odmeny. Táto úloha je sama o sebe dosť náročná pre nováčikov z hľadiska financií, nakoľko je potreba prenajať si dokopy 10 miestností. No pri druhej úlohe je to skutočne najmä o tom, kto je koľko u nás VIP Členom, pričom je potreba prenajať si naraz v 5 kategóriach blogov 5 miestnosti, čiže spolu to je 25 miestností.

Avšak, treba si uvedomiť, že odmeny za tieto 2 úlohy sú skutočne vysoké a investícia sa Vám môže rýchlejšie vrátiť späť. Všetko záleží na tom, či je táto úloha u Vás prioritou na našej stránke z hľadiska zarábania alebo Vám ide skôr o pomalšie získavanie kreditov za účelom príležitostného predaja alebo využívanie zliav na služby.